Header imageHeader imageHeader image
Header image
   
      
   
   
 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

 
 
Image 2
 
   

 


 
 
 

Image 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Internet wozu? 4-8. osztály


Digitális témahét
Beszámoló (4. csop.)

Résztvevő korosztály: 4-8. osztály                           

Foglalkozások száma: 8 tanóra

Nevelési cél: A különböző kultúrák iránti nyitottság, elfogadás és megértés erősítése. Nemzetiségek, etnikai csoportok tisztelete, empátia, tolerancia, együttműködés. Multikulturalitás és interperszonalitás. A nemzeti és etnikai identitás kapcsolata. Az esztétikai érzék fejlesztése. Keltse fel a diákok érdeklődését, indítsa be intellektuális kíváncsiságukat, ösztönözze őket önálló felelősség vállalására és kutatómunka végzésére. Minden tanuló legyen motivált és elkötelezett a vállalt feladatok megoldásában.

 


 

 

Image 2

Image 2

Image 2

Image 2

Nevelési feladatok: A gyerekek ismerjék meg a digitális eszközök biztonságos és célszerű használatát, alkalmazzák a mindennapi életben. Fejlődjön az anyanyelvi kommunikáció, a szociális és állampolgári kompetencia, a digitális kompetencia és a kifejezőképesség.

Oktatási célok: Különböző típusú szövegek megértése, feldolgozása, felhasználása Információkeresés, összegyűjtése, rendszerezése. Szóbeli és írásbeli kommunikáció, vitakészség fejlesztése. Együttműködés, kompromisszumra való hajlam fejlesztése. Empátia a különböző szokások, életmódok, kultúrák, a másság iránt. Közösség, együttműködési készség fejlesztése. Felelősség vállalás feladat és a társak iránt.

Oktatási feladatok: A szóbeli és írásbeli német nyelvhasználat, logikus gondolkodás és memória fejlesztése.

Tanulói tevékenységek: csoportmunka, páros munka, önálló és csoportos szóanyaggyűjtés, értelmezés.

Eszközök: Internet, könyvek, szótárak, digitális fényképezőgép, CD – lejátszó.

Ellenőrzés, értékelés módja: A tanulók maguk fogalmazták meg szóban, hogyan érezték magukat a digitális témahéten, mit tanultak, hogyan tudják az elsajátítottakat hasznosítani. A nagyobbaknál (7-8. osztályban) az online feladat automatikus értékelést adott a tudásról.
Az iskolánkban 2016.04.04-08 között digitális témahét a német, mint idegen nyelvórákon került megrendezésre. Az idegen nyelvórák adta lehetőséget kihasználva, az ének- zene, történelem, informatika órák tananyagához kapcsolódva dolgoztunk.

Image 2


A 4. osztályban véletlenszerű csoportokban dolgoztuk fel egy német nyelvű online gyermekoldal internetezés szabályainak elsajátítását segítő feladatokat. (Surfschein für Anfänger)

 

Image 2

Az 5. és 6. osztályban az online információkeresés mellett a digitálisan elérhető német nyelvű hang, és videó anyagokkal dolgoztunk igen nagy sikerrel. A régmúltra, történelmi vonatkozású videót néztünk, mely szorosan passzolt a már meglévő német nyelvű szókincsünkre és tovább is bővítette. Youtube videó forrás: Geschichte der Wochen

A nyelvterület leginkább közismert előadóiból válogatott dalokat hallgattunk, melyeket videklippekkel is megtekintettünk. Ezek nagy segítséget nyújtottak a megértéshez.

Image 2

A 7. és 8. osztály páros munkában foglalkoztunk az internet és közösségi oldalak helyes, megfontolt használatára. Egymással vetélkedve oldották meg a gyerekek a feladatokat.

Elmondásuk szerint sok új információt ismertek meg, holott, már évek óta aktív használónak számítanak az elektronika világában.
A program automatikus visszajelzést adott a gyerekeknek, hogy milyen téren kell még fejlődniük, vagy megfontoltabban internetezniük.

Image 2Image 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Header image Header image Header image Header image