Header imageHeader imageHeader image
Header image
   
      
 
   
 
ISKOLÁNKRÓL
 
   
   

 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Iskolánk jelene

Az itt élő lakosság élethelyzetének (lét- és kulturális körülmények) heterogén összetételéből következően egyszerre többféle elvárásnak kell eleget tennünk. A szülők többsége elsősorban lakóhelyén szeretné megtalálni azt az iskolát, amely biztosítani tudja a gyermeke adottságainak és képességeinek megfelelő képzést, a korszerű, továbbépíthető és alkalmazható tudás megszerzését.
Helyzetünk ismeretében eddigi munkánk során is fontosnak tartottuk - a tevékenység széles skálájának biztosításával - a helyi igényeknek megfelelő alapképzést; a továbbtanulásra felkészítést; a szabadidő értelmes eltöltésére, egészséges életvitelre, megfelelő önismeretre nevelést (pl. egyéni és kiscsoportos fejlesztés, integrációs nevelés, környezetkultúra, önismeret tantárgy, néptánc, szakkörök, hagyományőrző rendezvények, táboroztatások, vetélkedők, versenyek, komplex egészségnevelési program).
Pályázati forrás segítségével kompetencia alapú programokat vezettünk be, korszerű tanulásszervezési eljárásokat (projektek, témahetek), módszereket alkalmazunk. Négy tantermet rendeztünk be multimédiás eszközökkel, minden tanteremben van internet kapcsolat.
Délután az alsó tagozatosoknak napközis, a felsősöknek tanulószobai ellátást biztosítunk. Ebben a tanévben lehetőségünk nyílt arra, hogy délután 14 órától 15 óráig kiscsoportos foglalkozás keretében készülhetnek fel a tanulóink.
Egyik legnagyobb előnye az intézménynek, hogy a 10-16 fős osztálylétszámok következtében jobban előtérbe kerül az egyéni képességfejlesztés és differenciált foglalkoztatás.
Iskolánk sajátos arculatához tartozik az alsó tagozaton a néptánc oktatása. A német nyelvvel első évfolyamtól kezdődően – játékos formában - ismerkedhetnek tanulóink. A felső tagozaton több mint tíz éves múltra tekint vissza az önismeret, énképfejlesztés, választható tanóra keretében. A szaktanárok továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat tartanak matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint ösztöndíj –pályázat keretében segítik a diákokat. A lassabb ütemben haladókkal fejlesztő pedagógus is dolgozik, illetve a gyógypedagógus szükség szerint speciális foglakozásokat vezet.
A szülőktől sok segítséget kapunk a szabadidős foglalkozások és a hagyományőrző rendezvények megszervezéséhez. A nyílt tanítási napokon közvetlenül is betekinthetnek nevelő-oktató munkánkba. A szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül is szívesen látjuk a szülőket, mert a jó együttműködés pozitívan befolyásolja a gyermekek teljesítményét. Valamennyi pedagógusunk két-, vagy három szakképesítéssel rendelkezik. Folyamatos önképzéssel és tanfolyamokon való részvétellel készülnek fel a mindig újabb és újabb kihívásokra.
Az alsó tagozatos nevelők önálló innovációként kidolgozott Ovisuli keretében segítik az óvoda-iskola átmenetet.
Pedagógusaink innovatív készségét dicséri, hogy minden évben újabb és újabb témákat választanak a témahéthez, és a három hetet meghaladó projekthez. Az írásos dokumentumokat bőrkötéses formában helyezzük el a szakkönyvtárunkban. Az egyre bővülő fejlesztéseket a jövőben jó gyakorlatként szeretnénk terjeszteni.
Büszkék vagyunk arra, hogy az országos kompetenciamérésben nyolcadikos tanulóink jól teljesítettek – néhány évfolyam lényegesen az országos átlag felett. Az osztályzatok értékállóságát bizonyítja, hogy a kilencedik évfolyamot befejező diákjaink többsége megtartotta, vagy javította a nálunk szerzett érdemjegyét.
Tanulóink évek óta vesznek részt levelező tanulmányi versenyeken- Mozaik, Bendegúz stb.-ahol rendszeresen dobogós helyen végeznek.
A Lángész kerestetik országos szellemi vetélkedőn iskolánk két alkalommal vett részt, ahol jelentős pénzösszeget nyert.
Annak ellenére, hogy nincs tornatermünk, kiemelkedő eredményeket értek el diákjaink az Országos Kispályás Floorball versenyeken.
Tanulóink a sportlövészetben is jeleskedtek, több érmet is szereztek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       
Header image Header image Header image Header image